Sunday, 21 March 2010

Shivaji Raje Bhosale...

आजच हा video बघण्याचा योग आला :-) शिवाजी महाराजांचा हा video बघावाच.

YouTube - पोवाडा - मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय

पोवाडा ऐकून जे काही होत ते शब्द मधे व्यक्त करण शक्य नाही. पोवाड्या मध्ये असलेला वेग, स्फूर्ती किंवा संचार बाकी कुठल्याही प्रकारच्या गाण्यामध्ये असतच नाही। महाराष्ट्र आणि मराठीच हे एक लेणं आहे.

1 comment:

Medha said...

ho... khupch joshpurna ahe powada...mazha pan ekdm favourite...